Uzm. Dr. Ece Türkyılmaz Uyar

Psikiyatrist & Psikoterapist

İlgi Alanlarım

 • Depresyon
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Şizofreni
 • Psikotik Bozukluklar
 • Genel Tıbbi Duruma Eşlik Eden Psikiyatrik Rahatsızlıklar
 • Geropsikiyatri
 • Nörobilişsel Bozukluklar
 • Nöromodulasyon
 • Psikonöroimmünoloji
 • Kişilik Bozuklukları
 • Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi
 • İletişim

Hakkımda

İzmir’de doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi İstanbul’da tamamladım.

2003 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden (Maarif Koleji) mezun oldum.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanını aldım.

Psikiyatri uzmanlık eğitimimi 2011-2016 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladım.

2016 yılında psikiyatri uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğü dolayısıyla İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (Prof Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi) atandım.

2020 yılında mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 6 ay süre ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde sorumlu uzman hekim olarak görev aldım.

2021 yılında kamudan ayrılarak çalışmalarıma kendi özel kliniğimde devam etme kararı aldım.

Bireysel psikanalitik yönelimli psikoterapi sürecime halen devam etmekteyim.

Tez

Bipolar bozukluk hastalarında yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu, ayrılma anksiyetesi bozukluğunun bipolar bozukluk hastalık seyrine ve işlevselliğe etkisi, Uzm. Dr. Ece Türkyılmaz Uyar, Psikiyatri Uzmanlık Tezi, 2015.

Eğitimler ve Kurslar

 1. Somatizasyon Bozuklukları Tedavisinde BDT Kursu, 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2011.
 2. Farkındalık-Kabullenme Temelli Terapiler Kursu, 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2011.
 3. Çocuk Psikiyatrının Olmadığı Yerde Ne Yapalım?, Prof. Dr. Bengi Semerci, TPD, İstanbul Şubesi, 2012.
 4. Cinsel İşlev Bozuklukları, Prof. Dr. Doğan Şahin, TPD, İstanbul Şubesi, 2012.
 5. Gebelik ve Postpartum Dönemde Psikiyatrik Problemler, Dr. Çağatay Karşıdağ, TPD, İstanbul Şubesi, 2012.
 6. Psikiyatri ve Yasal Süreçler: Sık Karşılaşılan Adli Sorunlar ve Çözüm Önerileri, TPD, İstanbul Şubesi, 2012.
 7. Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin, TPD, 2012-2013.
 8. Bilişsel Davranıçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, 2012-2013.
 9. Psikanalizin Kuruluşu, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, TPD, İstanbul Şubesi, 2012.
 10. Geriatrik Psikiyatri, Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, TPD, İstanbul Şubesi, 2012.
 11. Psikoterapide Rüya Çalışmaları, Prof. Dr. Hayrettin Kara, 2013-2014.
 12. “KDT Uygulamalarında Kısa Süreli Seanslarda Yüksek Verim Alma” çalışma grubu, Dr. Jesse Wright, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, 2013.
 13. “How to write scientific articles”, Dr. Murad Atmaca, 5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2013.
 14. “OCD: From diagnosis to treatment”, Dr. Barbaros Özdemir & Dr. Ali Doruk, 5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2013.
 15. “Experimental Animal Models of Schizophrenia”, Dr. Hüseyin Günay, 5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2013.
 16. Psikanalize Giriş Seminerleri, PSİKE İstanbul, 2013-2014.
 17. Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu, Prof. Dr. Mine Özmen, 2015.
 18. Travma ve İlişkili Bozukluklarda EMDR Uygulamaları Kursu, Doç. Dr. Burhanettin Kaya, 2017.
 19. Destekleyici Psikoterapi Eğitimi, Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, 2019-2022.

Katıldığım Kongreler, Atölyeler ve Sempozyumlar

 1. 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 2011.
 2. 8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 2011.
 3. 8. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu, 2011.
 4. 25th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, Vienna, Austria, 2012.
 5. 5th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder, 2012.
 6. TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2012.
 7. VII. Psikiyatri Atölyeleri “Disosiyatif Bozukluklar, Psikomitoloji, Tedavide Güncel Yaklaşımlar”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü, 2012.
 8. Psikiyatri Akademisi, İnteraktif Psikiyatri Eğitim Günleri, “Psikiyatride Güncel ve Akılcı İlaç Kullanımı”, 2012.
 9. TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2013.
 10. Psikanalitik Bakışlar 7 Sempozyumu: “Kardeşler ve Psikanaliz”, 2013.
 11. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, 2013.
 12. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2013.
 13. 5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2013
 14. 6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2014.
 15. 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, 2014.
 16. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, EPA Ulusal Psikiyatri Dernekleri Konseyi Sempozyumu, 2014.
 17. Psikanalitik Bakışlar 8 Sempozyumu: “Acıyan Beden: Psikosomatik”, 2014.
 18. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2015.
 19. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2019.
 20. 4. Psikiyatri zirvesi, 11. Anksiyete Kongresi, “Beyin ve Ötesi: Psikiyatri ve Nöropsikiyatride Son Gelişmeler”, 2019.
 21. 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 22. Psikiyatrik Hastalıklarda Aralanan Kapı, Proinflammatuar Sitokinler, Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Psikofarmakoloji Derneği Açık Webinar Konferansları, 2020.
 23. “Nöropsikiyatride İmmün Kökenli Ensefalopati, Epilepsi ve Nöropatiler; Klinik Görünüm Tanı ve Tedavi Yöntemleri”, Türk Nöropsikiyatri Derneği Toplantısı, 2021.
 24. “Vaka Örnekleri ile Parkinson Artı Sendromlara Nöropsikiyatrik Bakış: Semptomdan Teşhise, Teşhisten Tedaviye”, Türk Nöropsikiyatri Derneği Toplantısı, 2021.
 25. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu, 2021.

Kongre ve Seminer Sunumlarım

 1. Benzodiazepinler ve diğer yeşil reçeteli ilaçların kötüye kullanımı, 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, panel sunumu, 2015.
 2. Depresyon tedavisinde rTMS ve nörogörüntüleme çalışmaları, 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi, panel sunumu, 2019.
 3. Obsessive Compulsive Disorder: Subtypes, Severity and Sexual Dysfunction, ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology, İstanbul, 2014.

Kongre Poster Bildirimleri

 1. Baş ağrısı nedeniyle Duloksetin başlanan hastada gelişen akut distoni ve diskinezi: Bir olgu sunumu. Ece Türkyılmaz Uyar , Selime Çelik Erden, Efruz Pirdoğan Aydın, Ömür Günday Toker, Çiğdem Aydın , Yasemin Cengiz Ceylan , Mehmet Diyaddin Güleken , Ömer Akil Özer. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Poster Bildirimi, 2014.
 2. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uyku Kalitesi. Efruz Pirdoğan Aydın, Ece Türkyılmaz Uyar, Ömür Günday Toker, Ömer Akil Özer, Oğuz Karamustafalıoğlu. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster Bildirimi, 2014.
 3. Obsessive compulsive disorder: subtypes, severity and sexual dysfunction. Turkyilmaz Uyar E, Pirdogan E, Gunday Toker O, Cakmak E, Ozer OA, Karamustafalioglu KO. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi- Poster Bildirimi, 2014.
 4. Galactorrhea induced by fluoxetine in a patient diagnosed with trichotillomania: a case report. Pirdogan E, Celik Erden S, Turkyilmaz Uyar E, Aydin C, Ozer OA. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Poster Bildirimi, 2014.
 5. Anxiety levels and parental bonding in recurrent aphthous stomatitis patients. Mihriban Dalkiran Varkal , Ece Turkyilmaz Uyar, Nagihan Bilal , Tugba Akbulut, Efruz Pirdogan Aydin. 7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi- Poster Bildirimi, 2015.
 6. Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness in major depressive patients treated with repetitive TMS. Dalkıran Mihriban, Genç Abdullah, Aydın Efruz Pirdoğan, Türkyılmaz Uyar Ece, Güven Dilek, Özer Ömer Akil. European Neuropsychopharmacology, Poster Bildirimi, 2016.
 7. Positive clinical predictors of response to repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in treatment-resistant depression. Aydın Efruz Pirdoğan, Türkyılmaz Uyar Ece, Dalkıran Mihriban,Genç Abdullah, Özer Ömer Akil, Karamustafalıoğlu Oğuz. ECNP, Poster Bildirimi, 2017.

Yayınlar

 1. Maternal and paternal well-being during nasoalveolar molding and primary surgery periods. Yilmaz, R. B. N., Çakan, D. G., & Türkyılmaz Uyar, E. Journal of Craniofacial Surgery, 2019.
 2. The alteration of retinal nerve fibre layer thickness with repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with treatment resistant major depression. Genc, A., Dalkıran, M., Pirdoğan Aydın, E., Türkyılmaz Uyar, E., Alkan, A., Guven, D., Karamustafalıoğlu, O. The alteration of retinal nerve fibre layer thickness with repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with treatment resistant major depression. International journal of psychiatry in clinical practice, 2019.
 3. Thioredoxin is not a marker for treatment-resistance depression but associated with cognitive function: An rTMS study. Aydın, E. P., Genc, A., Dalkıran, M., Türkyılmaz Uyar, E., Deniz, I., Özer, Ö. A., & Karamustafalıoğlu, K. O. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2018.
 4. Binge Eating Disorder Prevalence in Bariatric Surgery Patients: Evaluation of Presurgery and Postsurgery Quality of Life, Anxiety and Depression Levels. Çelik Erden, S., Seyit, H., Yazısız, V., Türkyılmaz Uyar, E., Akçakaya, R. Ö., Beşirli, A., Yücel, B. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 2016.
 5. Correlation of binge eating disorder with level of depression and glycemic control in type 2 diabetes mellitus patients. Celik, S., Kayar, Y., Akçakaya, R. Ö., Türkyılmaz Uyar, E., Kalkan, K., Yazısız, V., Yücel, B. General Hospital Psychiatry, 2015.
 6. Changes in sexual functions of female patients after bariatric surgery: relationship with body image, depression, and anxiety. Çelik Erden, S., Seyit, H., Yazısız, V., Türkyılmaz Uyar, E., Akçakaya, R. Ö., Alış, H., Mihmanlı, M. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 2015.
 7. Atipik Bir Nörosifiliz Olgusu. Timer, S. M., Çelebi, L. G., Kenar, J., Türkyılmaz Uyar, E., Gökyiğit, F. M. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, 2015.
 8. The evaluation of causes and levels of anxiety of mothers with cleft lip and palate infants. Nur RB, Germeç Çakan D, Türkyılmaz Uyar E, Arun T. Clinical Dentistry and Research, 2014.
 9. Olfactory reference syndrome: a case report. Özdil E, Tekin A, Güleken MD, Türkyılmaz Uyar E, Bakım B, Özer ÖA. Npakademi. 2012.

Yazdığım Kitap Bölümleri

 1. Role of nesfatin-1 in major depression. In The Neuroscience of Depression (pp. 331-340). Elsevier-Academic Press. Türkyılmaz Uyar, E., & Pirdoğan Aydın, E. (2021).
 2. Thioredoxin as an antioxidant protein as a marker in depression. In The Neuroscience of Depression (pp. 251-260). Elsevier-Academic Press. Pirdoğan Aydın, E. & Türkyılmaz Uyar, E (2021).

Üye olduğum dernekler

 • Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası Üyesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği, İstanbul Şubesi Üyesi
 • Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Üyesi
 • Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi